Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


G-Strinx

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
07. 06. 2014 o 19.00 h | Hudobný pavilón v parku

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Vystúpenie dievčenského husľového tria.