Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


PhDr. Šrámek Petr, PhD. (1973)

obrázok

Typ autority
Vysokoškolský pedagóg, redaktor, rozhlasový redaktor, editor

Životopis
Vyštudoval bohemistiku na FF UK. Absolvoval postgraduálne štúdium (PhD.) a začal prednášať českú literatúru. Od roku 2000 pracuje aj ako redaktor revue Souvislosti. Ako editor spolupracoval s vydavateľstvami Torst, Host a Prostor. Od oku 2002 je redaktorom popoludňajšieho Spektra, od roku 2004 aj rannej Mozaiky. Pre rozhlas pripravil program o K. H. Máchovi, alebo pásmo o časopise Světová literatura. Je editorom výberu poézie básnika Vladimíra Vokolka Lidské klubíčko (2014) a výberu Hrábky drápky odpadky – Krasohled české poezie pro děti 19. století (2012). Petr Šrámek zostavil výberovú zbierku poézie Jaroslava Vrchlického pre deti Začarovaný tatrmánek (2017), ktorú predstavil aj v piešťanskej knižnici. Koncom roka 2017 vyšla v Albatrose, v edícii "Stoletý kalendář" kniha Adolfa Heyduka Jako by tu tisíc dětí bylo s ilustráciami Vladimíra Kráľa, ktorú takisto Petr Šrámek zostavil.
Vyučuje dejiny českej literatúry na Katedre literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické univerzity Pardubice.

Zdroj: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/petr-sramek-10734

Odkazy