Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2015

obrázok

Typ podujatia
súťaž

Dátum, čas a miesto konania
01. 06. 2015 - 15. 08. 2015 | Piešťany

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum - Pribinova
Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
XIII. ročník tradičnej súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Termín uzávierky súťaže je 15. augusta 2015.