Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Mgr. Kollárová Blanka

obrázok

Pôsobnosť
Drahovce, Piešťany

Typ autority
kultúrna pracovníčka, režisérka ochotníckeho divadla, členka odbornej poroty festivalu Zázračný oriešok 2018

Životopis
Už dlhé roky sa venuje deťom a ich tvorivým voľnočasovým aktivitám v piešťanskom regióne. V minulosti bola vedúcou piešťanského klubu detí a mládeže Orbis, od roku 2012 pôsobí v Centre voľného času Drahovce, kde vedie kurzy tvorivej dramatiky a krúžok Odysea mysle. Okrem toho je umeleckou vedúcou a režisérkou v amatérskom divadelnom súbore Dobreta a detskom činohernom divadle Dobretka. S divadelnými ochotníkmi doteraz naštudovali a uviedli päť hier - Vianočná koleda, Neberte nám princeznú, Malý princ, Mrázik a Z dreva vyrezané...alebo Jánošík podľa Vivaldiho.

Odkazy