Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Literáti z naší čtvrti

obrázok

Typ podujatia
výstava, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
03. 05. 2016 - 22. 05. 2016 | Dom umenia Piešťany
25. 05. 2016 - 15. 06. 2016 | Centrum voľného času Drahovce

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
RTVS
České centrum Bratislava
Dom umenia Piešťany

Popis
Výstava Literáti z našej štvrte, organizovaná Pamätníkom národného písomníctva a dobrovoľným spolkom Porte reprezentuje podujatie z cyklu Praha mesto literatúry. Tento rok expozícia zastáva funkciu literárnej mapy územnej časti mesta Praha 3, hlavného mesta Českej republiky Prahy. Výstava sa skladá z 13. panelov, pričom dvanásť z nich rozpráva osobný príbeh jednotlivých českých spisovateľov v časovom rozpätí niekoľkých storočí. Kľúčom ich vzájomného pôsobenia sa stali adresy ich trvalého pobytu v danom meste. Cieľom výstavy je predstavenie slávnych rodákov ale aj neskorších obyvateľov, ktorí v sa v priebehu svojho života stali významnými osobnosťami literárnej scény.
„Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.“ Jaroslav Hašek

Citát Jaroslava Haška, ale aj množstvo ďalších výrokov a osobných výpovedí, môžeme objavovať na jednotlivých paneloch daných autorov. Okrem týchto výrokov predstavujú obraz s charakteristikou diela známych, menej známych ale aj zabudnutých českých umelcov. Sú tiež obohatené o obrazové vizualizácie jednotlivých osobností a o najvýznamnejšie obálky kníh, k čomu sú pripojené aj fotografie z osobného života.
Výstava tak predstavuje komplexný náhľad na autorov z jednej štvrte veľkomesta, napríklad Jaroslava Foglara, Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta a Stanislava Kostku Neumanna.