Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


OZ Matica osvety

obrázok

Adresa
Bojnická 3,
Bratislava
831 04

predseda OZ, Turinič Ján
Tel.: 0905 670 518
E-mail: kontakt@maticaosvety.sk

Popis
Matica osvety je mimovládna nezisková organizácia, založená v roku 2016, ktorej poslaním je podporovať obnovu a udržiavanie všetkých duchovných a materiálnych prejavov tradičnej slovenskej kultúry v nových podmienkach. Toto občianske združenie vyvíja všestranné úsilie na popularizáciu a rozvoj súčasného slovenského ľudového umenia.
Rovnako sa zameriava aj na podporu a propagáciu slovenského nadrealistického umenia, súčasnej výtvarnej tvorby a umeleckej fotografie.

Občianske združenie Matica osvety pôsobí ako menšia kultúrna organizácia, ktorá usporadúva rôzne podujatia pre svojich členov, priaznivcov, aj pre širokú verejnosť. Pripravuje tematické výstavy z vybraných muzeálnych zbierok a súkromných múzeí. Zameriava sa najmä na popularizáciu súčasného slovenského umenia. Spolupracuje s neformálnymi skupinami výtvarných umelcov, zberateľov umenia a inými organizáciami, ktoré sa podieľajú na uchovávaní a zveľaďovaní slovenského kultúrneho dedičstva.

Už v prvom roku svojej existencie usporiadala Matica osvety niekoľko kultúrnych podujatí a výstav. Občianske združenie spravuje súkromné Múzeum Balisa a Múzeum Matador v Bratislave.

Sídlo o. z. Matice osvety sa nachádza v Bratislave, jej prvým predsedom sa stal Ján Turinič.