Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Mosty - funkčné klenoty krajiny

Typ podujatia
prednáška, workshop, prezentácia, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
27. 11. 2018 o 10.00 h | Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prednáška Evy Rohoňovej spojená s workshopom a prezentáciou.

Súvisiace osobnosti