Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Bábkove divadlo Žilina

Adresa
Kuzmányho, 6
Žilina
011 37

Bábkové divadlo Žilina je kultúrna a umelecká inštitúcia, repertoárové divadlo so stálym súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je vytváranie podmienok na vznik a šírenie bábkarskej a alternatívnej divadelnej tvorby pre deti a mládež.