obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 1995

Dátum: 01. 04. 1995 Autor: Mesto Piešťany

Ing. Imrich Gürsching

Svojou beletristickou zbierkou „Život píše...“, ktorá obsahuje tridsaťsedem samostatných príbehov, väčšinou sa odohrávajúcich v Piešťanoch prispel k obohateniu mestskej kultúry. Jeho kniha sa stretla vo verejnosti s veľmi priaznivým ohlasom.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica