Digitálna kronika 2023

 • Spoznajme sa trochu inak

  Projekt sa zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie a integráciu rôznorodých znevýhodnených skupín v našom regióne, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí občania, ľudia z odlišných kultúr (rómskej,...
  zobraziť celý článok
 • Kniha – zdroj informácií

  Knižnice umožňujú intelektuálnu slobodu zabezpečovaním slobodného prístupu k informáciám, myšlienkam a dielam na ľubovoľnom médiu a bez ohľadu na hranice (Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe, International Federation...
  zobraziť celý článok
 • Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania

  Vďaka projektu Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania sme obnovili knižničný fond titulmi v súlade s požiadavkami a potrebami celého spektra našich čitateľov, ktoré pozostáva zo všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov Piešťan a...
  zobraziť celý článok
 • Poď z ulice do knižnice VIII.

  Ôsmy ročník projektu Poď z ulice do knižnice si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže, získanie nových čitateľov rôzneho veku z radov širokej verejnosti, vzbudenie a podporenie záujmu o čítanie u našich...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XV.

  XV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ prinesie v roku 2023 festivalové podujatia odzrkadľujúce dianie v českej a slovenskej literatúre, kultúre a umení. Česká kultúra je neodmysliteľnou súčasťou života v našom kúpeľnom meste a spolupráca českých...
  zobraziť celý článok
 • Zaži knihu v roku 2023

  Naša knižnica využíva knihu ako prostriedok na vzdelávanie i prezentáciu kultúry, umenia a histórie domácich aj zahraničných osobností, pričom si všíma predovšetkým rodný slovenský jazyk a súčasne kultúru inojazyčnú, predovšetkým českú.\n\nS cieľom...
  zobraziť celý článok
Záznamy 16 z celkového počtu 6
Newsletter
Detská knižnica