obrázok

Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania

Dátum: 29. 06. 2023 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Vďaka projektu Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania sme obnovili knižničný fond titulmi v súlade s požiadavkami a potrebami celého spektra našich čitateľov, ktoré pozostáva zo všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov Piešťan a spádových obcí okresu Piešťany. Novými prírastkami sme doplnili fond beletrie o 836 knižničných jednotiek, fond náučnej literatúry o 226 knižničných jednotiek a fond literatúry pre deti a mládež o 454 knižničných jednotiek. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zabezpečili spolu 1516 nových knižných jednotiek a predplatné 3 periodických publikácií: umeleckého mesačníka Slniečko, detského časopisu Bublina a environmentálneho časopisu pre deti Stromáčik. Cieľom bolo uspokojiť potreby a záujmy našich čitateľov, zároveň prispieť k zvýšeniu úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb a čitateľskej gramotnosti návštevníkov knižnice. Projekt prebiehal od júla 2022 do júna 2023. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom.
Newsletter
Detská knižnica