obrázok

Zázračný oriešok 2002

Dátum: 11. 06. 2002 Autor: Ľubica Suballyová

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

PIEŠŤANY - Od utorka do piatka napĺňajú festival rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok nielen odposluchy hier v detskej a odbornej porote, ale aj stretnutia s tvorcami.
Označenie beseda však vôbec nemusí byt' tradičné, ale interaktívne: také bolo včerajšie stretnutie s tvorcami Orieškovej rozprávky. Jej autori Ján Uličiansky, režisérka Táňa Tadlánková a hudobný skladateľ Rudolf Pepucha si pozreli dramatizáciu, ktorú si pripravili deti podľa knižky Veverička Vernonka. Tá bola literárnou predlohou rozhlasovej Orieškovej rozprávky. Vznikla zaujímavá konfrontácia dvoch „realizácií - nahrávky a pódiovej detskej interpretácie v Mestskej knižnici v Piešt'anoch. (Rozhlasová nahrávka bude mat' „svetovú" premiéru v nedeľu 16. 6. o 8.00 h na stanici Rádio Slovensko.) V liečebnom dome Zelený strom sa stretli tvorcovia rozprávkovej hry Dorotka a iné zázračné krajiny. Je to dramatizácia známej Baumovej knihy Čarodejník z krajiny OZ. Za deťmi priš1a autorka dramatizácie Zuzana Križková, režisér Martin Kákoš , dramaturgička Zuzana Grečnárová a detská predstaviteľka Dorotky - Kristína Svarinská (hrala vo filme Dážď padá na naše duše).
Pre deti v Drahovciach pripravili rozprávku Nové cisárove šaty - andersenovský motív spracovala Jana Kákošová. Spolu s ňou sa predstavil aj Marek Fašiang, alias mladý krajčírsky učeň , a tiež dramaturgička Katarína Revallová.
Po odposluchoch bola slávnosť krstu rozprávkového CD Zlatá priadka. Jej autorkou je Mária Ďuríčková a hlavnou protagonistkou Emília Vášáryová. Rozprávka na CD je darom Slovenského rozhlasu k nedávnemu výročiu Emílie Vášáryovej to ona ešte pred 30 rokmi stvárnila postavu Aničky. Je to teda stará nahrávka, no prvý raz vydáva vydavatel'stvo Slovenského rozhlasu Pyramída rozprávku na CD nosiči. Obsahuje aj Dunajskú kráľovnú, tiež od M. Ďuríčkovej, ale v novšej nahrávke z 80. rokov.
Dnes bude okrem odposluchov v porotách prezentácia knihy Pán prváčik z vydavateľstva BUVIK. Nie je náhoda, že autorom je Ján Uličiansky, šéfdramaturg Dramaturgie hier pre deti a mládež.
Newsletter
Detská knižnica