obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2003

Dátum: 01. 04. 2003 Autor: Mesto Piešťany

Kornel Duffek

Do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch sa zapojil v šesťdesiatich rokoch minulého storočia, po ukončení štúdií na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. V roku 1966 mu ponúkol Anton Pastírik, vtedajší riaditeľ Kultúrneho a spoločenského strediska, členstvo v redakčnej rade mesačníka, ktorý dnes vychádza pod názvom Revue Piešťany. V redakčnej rade pracoval bezmála štvrťstoročie, v rokoch 1986 – 1990 ako zodpovedný redaktor. Počas tohto obdobia napísal nepreberné množstvo príspevkov o živote v Piešťanoch v minulosti (história, balneohistória), o významných osobnostiach, ktoré tu žili a tvorili, alebo mali vzťah k nášmu
mestu, o ľudovom umení regiónu a o aktuálnych aktivitách. V celoštátnych periodikách pravidelne monitoroval hudobný život v meste, najmä v súvislosti s podujatiami Piešťanského
festivalu. Bol tajomníkom Kruhu priateľov hudby a predsedom Klubu priateľov výtvarného umenia. Ako kurátor pripravil niekoľko výstav obrazov v našom meste. V rokoch 1986 – 1990 zastával funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Od roku 1990 až do súčasnosti je predsedom Kultúrnej a názvoslovnej komisie MsZ mesta Piešťany. Vďaka pomoci ďalších nadšencov sa v Piešťanoch od roku 1992 podarilo udomácniť slávnostné otváranie letnej kúpeľnej sezóny, ktoré sa odvtedy pravidelne organizujú ako najvýznamnejšie mestské slávnosti. Z podnetu Kornela Duffeka bola v roku 2002 založená knižničná edícia Bibliotheca Pescana, v ktorej doteraz vyšli dva zväzky a na ďalších dvoch sa
momentálne pracuje. Pri návrhu na ocenenie kultúrnej osobnosti roka bola zohľadnená aj tá okolnosť, že Kornel Duffek, ktorý sa štyri desaťročia snaží presadzovať kultúrny rozvoj mesta, sa v hodnotenom období dožil 65 rokov. Cena sa udeľuje za celoživotný osobný prínos v oblasti kultúry, prispenie k rozvoju mestskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica