obrázok

Týždeň pre ekológiu 2008

Dátum: 04. 05. 2008 Autor: Martina Marová
Hoci ohľaduplnosť k životnému prostrediu by mala byť súčasťou každodenného života, raz za rok - pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) - sa táto téma dostáva do povedomia intenzívnejšie. Dôkazom toho, že ani nám nie je budúcnosť našej planéty ľahostajná, bolo niekoľko podujatí, ktorým sme venovali jeden celý aprílový týždeň. Prvým z nich bola veselá hodinka enviromentálnej výchovy pre škôlkarov, spojená s čítaním knižky Ako Miško a Riško upratovali svet a následnou tvorivou dielňou. Žiaci piešťanských základných škôl sa dozvedeli o nevyhnutnosti triedenia odpadu a jeho ďalšom možnom využití, stredoškolákom bola určená prednáška Mgr. Kataríny Tuhárskej, PhD. o ohrozených druhoch rastlín a živočíchov a programoch ich záchrany doma i vo svete. Čo všetko sa dá vyrobiť z poškodených CD-čiek, si vyskúšali deti zo špeciálnej školy v nezvyčajnej tvorivej dielni s Vierou Mikeskovou. Okrem toho si návštevníci knižnice mohli pozrieť výstavu o fenoméne rieky a význame jej ochrany s názvom Kroky k rieke. Na podujatiach sa okrem knižnice organizačne podieľali nezisková organizácia ProPolis a Mestský úrad v Piešťanoch.
Newsletter
Detská knižnica