obrázok

S ILUSTRÁCIAMI NA CESTÁCH

Dátum: 20. 12. 2017 Autor: Drahomíra Moretová

Prezentácia českej a slovenskej kultúry

Projekt S ILUSTRÁCIAMI NA CESTÁCH sa realizoval súbežne vo viacerých mestách Slovenska a Čiech. Jeho ústrednou aktivitou boli výstavy ilustračnej tvorby popredných slovenských výtvarníkov z kníh pre deti. V rámci projektu sme predstavili tvorbu Petra Uchnára, Ľuboslava Paľa, Bystríka Vanču, Daniely Olejníkovej, Vladimíra Krála, Martiny Matlovičovej, Miloša Koptáka a Márie Nerádovej.
Ku každej výstave sme počas jej trvania pripravili bohatý sprievodný program - výtvarné workshopy s autormi vystavovaných ilustrácií, prezentácie kníh a divadelné dramatizácie na motívy titulov, ktoré títo výtvarníci ilustrovali. So širokým záujmom sa stretli aj autorské čítania v českom a slovenskom jazyku.
V sprievodných podujatiach okrem ilustrátorov účinkovali aj slovenskí a českí autori, herci, divadelné zoskupenia, zástupcovia vydavateľstiev, odborní pracovníci spolupracujúcich inštitúcií. Programu Slovensko číta českým deťom v Prahe sa zúčastnil ako hosť aj veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss.
V rámci projektu sme zrealizovali celkovo 59 aktivít, z toho 16 výstav a 43 podujatí (vernisáže výstav, workshopy, zážitkové čítania, prezentácie kníh, divadelné predstavenia, scénické i dramatizované čítania, besedy i prednáška.)
Cieľom projektu bolo podporiť zachovanie češtiny ako rodného jazyka u českej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku, predstaviť českú knižnú tvorbu pre deti na Slovensku, pripomenúť blízkosť slovenčiny a češtiny, predstaviť spoločné diela českých a slovenských autorov a prezentovať výtvarné diela (ilustrácie) a literárnu tvorbu slovenských autorov v Čechách. Zrealizovali sme 16 výstav, z toho dve v Prahe. Naplnenie cieľa sa podarilo aj vďaka početným sprievodným podujatiam k výstavám, na ktorých sa najmä detskí návštevníci v Čechách i na Slovensku stretli s českými a slovenskými autormi literárnych diel a ilustrátormi, čítali sa ukážky z tvorby v oboch jazykoch, prebiehali workshopy s ilustrátormi, divadelné predstavenia, spoločné čítania, besedy a prednášky, čím sa odbúravali jazykové rozdiely a zbližovali obe národnostné skupiny.
Projekt sa realizoval od 1. 4. do 31. 12. 2017. Podujatia projektu finančne podporil Úrad vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2017.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica