obrázok

Poď z ulice do knižnice VIII.

Dátum: 29. 06. 2023
Ôsmy ročník projektu Poď z ulice do knižnice si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže, získanie nových čitateľov rôzneho veku z radov širokej verejnosti, vzbudenie a podporenie záujmu o čítanie u našich najmenších.

Práca s knihou je veľmi žiadaná rodičmi už od útleho veku detí, preto sa tejto téme venuje cyklus Batoláriá v knižnici alebo čo sa v detstve naučíš..., kde zaostríme na rozvoj rodičovských kompetencií a správnu prácu s knihami podporujúcimi rozširovanie verbálnych schopností a obrazotvornosti detí. Predškolákom aj školákom ponúkneme interaktívne divadelné dramatizácie na motívy kníh spojené s kreatívnymi dielňami a výstavou v rámci cyklu Poďme, deti, do divadla... Zrealizujeme výstavu výnimočných kníh, na ktorej sa detskí návštevníci dozvedia o živote svojich vrstovníkov so špeciálnymi potrebami, pokračovať budú stretnutia vášnivých detských čitateľov spojené s diskusiou a hrami v Čitateľskom klube. Letné tábory s literárno-dramatickými aktivitami predovšetkým pre deti zo sociálne slabšieho prostredia a deti so záujmami v oblasti umenia prehĺbia estetické cítenie, spolupatričnosť a podnietia tvorivé myslenie. Viaceré podujatia sa budú niesť v znamení 100. výročia narodenia Kristy Bendovej, ktorú si uctíme výtvarnou súťažou, výstavou, prezentáciami kníh, divadelnými dramatizáciami a literárno-výtvarnými workshopmi.

Projekt realizujeme od 15. januára do 15. decembra 2023.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom
projektu Poď z ulice do knižnice VIII.
Newsletter
Detská knižnica