obrázok

Kniha – zdroj informácií

Dátum: 01. 07. 2023
Knižnice umožňujú intelektuálnu slobodu zabezpečovaním slobodného prístupu k informáciám, myšlienkam a dielam na ľubovoľnom médiu a bez ohľadu na hranice (Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe, International Federation of Library Associations and Institutions, 2005). Aby knižnica mohla poskytovať služby na dostatočnej úrovni a zodpovedať požiadavkám svojich návštevníkov, je dôležité knižničný fond pravidelne obnovovať o kvalitné a aktuálne informačné zdroje. V rámci projektu sa fond knižnice obnovuje o nové prírastky v oblasti beletrie, odbornej literatúry, literatúry pre deti a mládež ako aj periodiká Slniečko a detský časopis Bublina.

Projekt Kniha – zdroj informácií trvá od júla 2023 do konca júna 2024. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica