obrázok

Bendová Krista (1923 - 1988)

Typ autority
Poetka, spisovateľka, prekladateľka

Životopis
Už počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici začala uverejňovať svoje prvé básne. Neskôr pracovala ako redaktorka literatúry pre deti vo vydavateľstve Pravda, Zväze česko-slovenských spisovateľov (ZČSS), v časopise Roháč a v denníku Pravda.
V slovenskej literatúre má trvalé miesto ako jedna z najvýraznejších autoriek pre deti a mládež. Svojou bohatou tvorbou sa zaslúžila o rozvoj modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru.
Je autorkou obľúbených kníh pre deti ako Čačky-hračky (1949), Ako Jožko Pletko poplietol si všetko (1955), Bola raz jedna trieda (1956), Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko (1959), Opice z našej police (1966), Brumlíčkove rozprávky (1994) a mnohé ďalšie. Okrem literárnej činnosti sa venovala prekladaniu z českého a ruského jazyka.
Za svoju tvorbu získala niekoľko významných ocenení: Nositeľka národnej ceny (1949), Nositeľka československej ceny mieru (1962), Cena Fraňa Kráľa (1969).

Zdroj: http://www.osobnosti.sk
Zdroj: http://www.litcentrum.sk

Odkazy

Knihy (33)

Newsletter
Detská knižnica