obrázok

So Svetozárom Mydlom sme prežili štyridsať rokov ako kolegovia

Výtvarník Svetozár Mydlo ilustroval viac ako päťsto kníh a veľká časť z nich patrila k detskej tvorbe. Jeho charakteristický rukopis s humorom a hrou farieb tešil nielen deti, ale ocenila ho aj odborná verejnosť. Táto legenda slovenského výtvarníctva nás navždy opustila v roku 2014. Jeho dlhoročná spolupracovníčka Mária Števková z vydavateľstva Buvik si pri príležitosti otvorenia výstavy, ktorá je prierezom autorovej tvorby, zaspomínala na spoločné časy.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Mária Števková (Účastník interview)
Akcia: Vernisáž výstavy Svetozára Mydla, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 29. 01. 2024
Newsletter
Detská knižnica