obrázok

Divadlo FÍ

Adresa
Adámiho 7,

841 05 Bratislava

Bako Juraj
Tel.: +421 908 62 42 16
E-mail: info@divadlofi.com

Čisárová Magdaléna
Tel.: +421 904 17 36 03
E-mail: info@divadlofi.com

Divadlo FÍ je multižánrová platforma. V oblasti divadla sa venuje bábkovému/ výtvarnému, činohernému a experimentálnemu divadlu. Sme kolektív profesionálnych divadelníkov a divadelníčok, ktorý sa snaží reagovať na najsúčasnejšie spoločenské fenomény. V našej tvorbe sa venujeme najmä otázke tolerancie a snažíme sa prispieť k diskusii o ľudskoprávnych témach.
Platforma pôsobí na nezávislej divadelnej scéne od roku 2015.
Prvý projekt divadla (delta vs. psí) Nyuli reflektoval ľúbostný vzťah medzi stredoeurópskym maliarom Lászlom Mednyánszkym a jeho priateľom Bálintom Kurdim. Mednyánszky vo svojich denníkoch používal tajný jazyk, ktorý obsahuje množstvom znakov z gréckej abecedy. „FÍ“ odkazuje práve na náš prvý projekt a je akousi spomienkou naň. Písmeno „fí“ gréckej abecedy sme si zvolili pretože sa nám páči vizualita písmena f.

V našich textoch sa možete stretnúť s dvomi pomenovaniami, a to bábkové a výtvarné divadlo. Bábkové divadlo vo svojom názve obsahuje slovo "bábka", ktoré sa mnohým spája s divadlom pre detského diváka. No však samotný žáner v sebe obsahuje aj iné formy, ktoré sa primárne nevenujú detskému divákovi. Z toho dôvodu používame názov "výtvarné divadlo," nakoľko veríme, že lepšie vystihuje pomenovanie žánru, kde sa pracuje najmä s výtvarným materiálom. Rozdielnym pomenovaním chceme narúšať zaužívané stereotypy, ktoré spájajú bábkové divadlo len s detským divákom. Jednotliví tvorcovia a tvorkyne skúmajú hranice výtvarného divadla. Kde je deliaca čiara medzi divadelnou inscenáciou, inštaláciou a performanciou? Aké sú vyjadrovacie prostriedky výtvarného divadla? Ako sa dajú pretransformovať do iných umeleckych žánrov a z akých žánrov môže samotné výtvarné divadlo čerpať? Projekty Divadla FÍ, ktoré sa venujú žánru výtvarného divadla, majú experimentálny charakter.

Newsletter
Detská knižnica