obrázok

Stredná odborná škola záhradnícka

Kategórie
inštitúcie, školy, školy stredné

Adresa
Brezová, 2
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 762 56 95
E-mail: szaspn@svspn.sk

riaditeľ, Stručková Eva, Ing.

Žiaci môžu študovať v odbore záhradnícka výroba a služby s orientáciou na viazanie a aranžovanie kvetín, sadovnícku tvorbu, projektovanie, podnikanie a služby.

Nadstavbové štúdium: 2-ročné denné pomaturitné kvalifikačné štúdium určené pre absolventov stredných škôl.

Rekvalifikačné kurzy: záhradník, zeleninár, ovocinár, viazač - aranžér, sadovník.

Kľúčové slová
stredné školy, vzdelávanie

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica