obrázok

Eurotour Piešťany 2017

Dátum: 01. 12. 2017 Autor: Piešťanské informačné centrum
Záver novembra v Piešťanoch opäť patril medzinárodnej filmovej prehliadke dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku EUROTOUR Piešťany, ktorú organizuje Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a Mesto Piešťany. Počas troch dní od 28. do 30. novembra 2017 sa v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Fontána konal v poradí už 13. ročník tohto mimoriadne obľúbeného podujatia. V Piešťanoch sa pravidelne konáva už od roku 2005. Podujatie je zamerané na rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku so zdôraznením propagácie Slovenska v zahraničí.

Filmovú prehliadku slávnostne otvorili v utorok 28. novembra podvečer premietaním filmu Divoké Slovensko od režiséra Tomáša Hulíka, ktorý do Piešťan zavítal i osobne.

Streda sa v znamení cestovania a spoznávania prírody niesla už od ranných hodín, kedy sa pre žiakov stredných škôl konalo premietanie najnovšieho filmu z dielne Pavla Barabáša, Vábenie výšok, prinášajúceho pohľad na históriu slovenského himalájskeho horolezectva očami najstaršej generácie. Popoludní bol tento film premietaný i pre širokú verejnosť. Súčasťou prehliadky Eurotour Piešťany je už tradične aj súťažná kategória MOMENT, v rámci ktorej amatérski tvorcovia prezentujú svoje krátke práce o cestovaní alebo človeku. Popoludňajší program pokračoval uvedením filmov z tejto kategórie. Večer patril premietaniu dvoch filmov slovenského režiséra Erika Baláža - Nesmrteľný les a Živá rieka.

Tretí, záverečný deň 13. ročníka tohto obľúbeného podujatia zahájilo ranné premietanie pre žiakov základných škôl. O 9.00 h si mohli pozrieť britský dokumnetárny film Earth: Deň na zázračnej planéte. Popoludnie sa nieslo v duchu francúzskeho filmu Nebo a ľad. Oscarový režisér Luc Jacquet v ňom približuje dobrodružné cesty francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za polárny kruh. Popoludnie pokračovalo ďalším filmom Luca Jacqueta, a to Putovanie tučniakov: Volanie oceánu, ktorý je pokračovaním oscarového filmu Putovanie tučniakovz roku 2005 s využitím najmodernejšej technológie. Vo filme sa divák ponorí do príbehu malého tučniaka, chystajúceho sa na svoju prvú cestu k moru.

Celý večer i trojdňové podujatie ukončil slávnostný záver prehliadky, počas ktorého bola vyhodnotená súťaž MOMENT o Cenu primátora mesta a Cenu divákov. Napokon nasledovalo premietanie ukážok z víťazných filmov. Premietal sa i francúzsky dokumentárny film Odysea, ktorý je dobrodružnou a výpravnou biografiou rodiny Cousteau.

Súčasťou filmovej prehliadky Eurotour Piešťany 2017 boli aj sprievodné výstavy Momentky z Číny (Martin Valo) a Travel & Emotion (FIJET).
Newsletter
Detská knižnica