obrázok

Literárna história v komikse

Dátum: 20. 12. 2020 Autor: Katarína Klusová
V spolupráci so Strednou odbornou školou záhradníckou v Piešťanoch pripravila Mestská knižnica výstavu Literárna história v komikse. Výstavu prác z celoslovenskej súťaže tvorivosti detí a mládeže zameranej na tému životných osudov a diel slovenských klasikov: Sama Chalupku, Jozefa Gregora Tajovského a Margity Figuli mohli vidieť návštevníci Mestskej knižnice od 4. novembra do 15. decembra 2020. K výstave boli sprievodné podujatia - komentované prehliadky výstavy spojené s literárno - výtvarnými workshopmi.
Newsletter
Detská knižnica