obrázok

Piešťany / Heinola očami detí

Dátum: 01. 08. 2013 Autor: Julie Džambazovič
V apríli 2013 vyhlásila mestská knižnica 7. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Piešťany / Heinola očami detí. Do súťaže sa zapojili žiaci základných, základných umeleckých a špeciálnych škôl v štyroch kategóriách. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom detských výtvarných prác ukázať verejnosti Piešťany a ich partnerské mesto Heinolu. Do súťaže prišlo spolu 28 prác, z ktorých odborná porota vybrala víťazov, ktorí boli odmenení knižnými cenami. Výstava výtvarných prác detí z Piešťan i fínskej Heinoly sa uskutočnila v júli 2013 v Piešťanskom informačnom centre.
Newsletter
Detská knižnica