obrázok

Lidice 2010 - 2014

Dátum: 02. 09. 2015 Autor: Eva Jančinová
Počas celého mesiaca august 2015 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra výstava Lidice 2010 – 2014, ktorá bola realizovaná v spolupráci s Památníkom Lidice a Českým centrom Bratislava. Do Piešťan priniesla výber najlepších ocenených prác od detí z celého sveta, ktoré sa zúčastnili jednej z najväčších a najstarších súťaží detského prejavu na svete - Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice - v období rokov 2010 – 2014. Ich diela boli doplnené o víťazné práce detí zo ZUŠ Piešťany a Spojenej školy Piešťany v rokoch 2012 - 2013.
Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) bola založená v roku 1967 s cieľom uctiť si pamiatku detských obetí z českej obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami, a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojenských konfliktoch. V roku 1973 sa táto pôvodne národná výstava stala známou na celom svete. Do súťaže je každoročne zapojených viac než 25000 kvalitných výtvarných diel od detí nielen z Čiech a Slovenska, ale aj z ďalších desiatok krajín sveta. Výnimkou nie sú ani práce detí z Číny, Japonska, Filipín, Indie, Kene, Malajzie, Srí Lanky či Zimbabwe.
Súťaže sa pravidelne zúčastňujú deti vo veku od 9 do 16 rokov z rôznych typov škôl a organizácií pracujúcich s deťmi - materské školy, základné školy, základné umelecké školy, špeciálne školy, strediská voľného času detí a mládeže, domy detí, viacročné gymnázia a ďalšie stredné školy - ale zúčastniť sa môžu i jednotlivci.
Výstave od roku 2013 poskytujú záštitu České centrá a vďaka Českému centru Bratislava si mohli výber diel z piatich ročníkov prezrieť aj obyvatelia a návštevníci Piešťan. Sprievodným podujatím výstavy v Piešťanoch bola aj projekcia dokumentu o Lidiciach a beseda o histórii a súčasnosti Lidíc s kurátorkou výstavy Ivonou Kasalickou, ktorá sa konala v priestoroch Piešťanského informačného centra dňa 6. augusta 2015.
Newsletter
Detská knižnica