obrázok

Keď čítanie je čtení XIII.

Dátum: 11. 06. 2021
Festivalom českej a slovenskej tvorby s názvom KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ nadväzujeme na dlhodobú tradíciu medzinárodných aktivít knižnice. V XIII. ročníku projektu chceme podporiť vzdelávanie v jazyku českej národnostnej menšiny prezentáciou hodnotných diel českých autorov. Cieľom je zachovanie, rozvoj a prezentácia trvalých hodnôt českej kultúry a ich priblíženie českej komunite. Realizáciou pútavých podujatí chceme povzbudiť záujem českej menšiny o českú literatúru a umenie i oživiť záujem slovenských detí a dospelých o českú kultúru všeobecne.
Uskutočníme prezentácie klasickej i súčasnej národnostnej literárnej tvorby, predstavíme jej tvorcov, prevedieme ich zaujímavými výstavami a pozveme na divadelné predstavenia na motívy klasických i moderných rozprávok. Prostredníctvom výstavy Poďme objavovať Česko-Slovensko na motívy kníh Márie Nerádovej návštevníci lepšie spoznajú Českú i Slovenskú republiku a ich geografické zaujímavosti a významné pamätihodnosti. Na podujatí Knihotoulky predstavíme významné osobnosti českej a slovenskej kultúry a umenia.
Festival sa koná pod záštitou českého veľvyslanca na Slovensku Tomáša Tuhého a primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča.
Projekt prebieha od mája do decembra 2021 a realizuje sa s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica