obrázok

65. music festival Piešťany

Dátum: 05. 06. 2021 Autor: Katarína Klusová
Vynútená kultúrna prestávka spôsobila odklad tradičného music festivalu Piešťany, ktorý sa napriek komplikáciám uskutočnil aj v roku 2020. Namiesto úvodu leta sa festival konal v jeho závere. Podujatie patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. V podaní Slovenského symfonického orchestra zaznela v piešťanskom Dome umenia 4. septembra Symfónia č. 9 d mol, Op. 125. Koncert bol venovaný 250. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena. Trnavský komorný orchester spolu s vynikajúcimi sólistami – Johannesom Skudlikom z Nemecka (organ) a Hildou Gulyásovou (soprán) uviedol program „Musica Trnaviensis“.V úvode jubilejnej 40. sezóny Domu umenia zaznela aj slávna Óda na radosť, ktorá je hymnou Európskej únie, ale v aktuálnom kontexte vyjadrila aj potešenie umelcov a širokej kultúrnej verejnosti z možnosti opäť sa stretávať v koncertných sálach. 65. music festival Piešťany začal tradične fanfárami z terasy Domu umenia v podaní Corni di Bratislava. V rámci 65. ročníka festivalu a uskutočnili koncerty okrem Piešťan aj v Novom Meste nad Váhom a Hlohovci . Priestor dostala aj chrámová a organová hudba W. A. Mozarta a J. G. Rheinbergera v podaní Trnavského komorného orchestra. Umelecký súbor Lúčnica v programe Slovenský triptych s podtitulom pastieri, roľníci, remeselníci priblížil tradičné slovenské povolania v štylizovanej javiskovej forme. Milovníkov operného umenia potešila slávna operná dráma Tosca z pera Giacoma Pucciniho vo filmovom zázname z Metropolitnej Opery New York. Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice z Českej republiky na koncerte predstavil svetové evergreeny, filmové hity, populárne i ľudové melódie v originálnom a atraktívnom aranžmáne. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu boli niektoré podujatia v rámci festivalu realizované online formou. Napríklad koncert Martina Rumana (viola) a Aleny Hučkovej (klavír) bol preložený z Hotela Thermia Palace, uskutočnil sa online bez prítomnosti divákov. Koncert bol venovaný Alexandrovi Albrechtovi, významnej osobnosti hudobného umenia. Koncert Flautiada, ktorý bol preložený na koniec novembra sa konal online aj za účasti divákov. Vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu, zahraničných sólistov alternovali kvalitní slovenskí sólisti. Účinkovala Ivica Gábrišová, organizátorka medzinárodnej flautovej súťaže Flautiada 2019 spolu so svojimi študentami v klavírnom sprievode Petry Adamovej a v sprievode harfistky Kataríny Turnerovej. Klarinetové crossover – Klarinet Kvartet Brno (Česká republika) – Klasické filmové, muzikálové i popové melódie v originálnych aranžmánoch si mohli vypočuť diváci priamo v Malej sále, ale aj v online prenose. Aj termín tohto koncertu bol kvôli nepriaznivej pandemickej situácii presunutý na december. Pôvodne októbrový termín koncertu Hot Jazz – Bratislava Hot Serenaders bol presunutý na december. Koncert sa konal za účasti divákov a taktiež sa vysielal online. Hudobný program jedinečného orchestra, interpretujúceho originálnym spôsobom hot-jazzovú hudbu 20. a 30. rokov 20. storočia, pod vedením Juraja Bartoša, sa stretol s pozitívnym ohlasom divákov.. SKO oslávil 60. výročie svojej úspešnej umeleckej činnosti (od roku 1960). Koncert venovaný 90. výročiu narodenia prof. Bohdana Warchala, zakladajúcej osobnosti SKO sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Zámocký koncert – Moyzesovo kvarteto so sólistami Katarína Turnerová – harfa, Marián Turner – flauta a Jozef Eliáš – klarinet. Koncert bol venovaný 45. výročiu založenia tohto komorného zoskupenia a konal sa v Empírovom divadle v Hlohovci. Slávnostný koncert v rámci 65. music festival Piešťany, pôvodne plánovaný na 21.10.2020 sa konal až 30.05.2021. Účinkoval Komorný ensemble a Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky Eleny Matušovej so sólistami Jana Pastorková (soprán), Zuzana Weiserová (soprán), Stanislav Šurin (organ) a Marek Janko (organ). Koncert si mohli diváci vypočuť zdarma na facebooku Domu umenia.
Súčasťou festivalu boli už tradične zaujímavé umelecké a dokumentárne výstavy:
DOFO - Dom umenia Piešťany a fotografia (04.09. – 25.10.) – výstava projektov študentov Vysokej školy výtvarných umení Bratislava. Architektúra Ing. arch. Ferdinanda Milučkého – 40 rokov Domu umenia Piešťany.
Lucia Popp – vrúcny hlas svetovej opery (04.09. – 25.10.) – dokumentárna výstava z pozostalosti Lucie Popp k 80. výročiu narodenia. Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.
Márius Petipa – francúzska noblesa a ruská veľkoleposť (04.09. – 25.10.) – dokumentárna výstava venovaná 200. výročiu narodenia významnej osobnosti baletného umenia. Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.
V rámci 65. mfP sa zrealizovalo v termíne od 04.09.2020 do 30.5.2021 16 podujatí
(13 večerných a 3 výstavy), ktoré navštívilo 4 075 návštevníkov.

Zdroj: Dom umenia Piešťany
Newsletter
Detská knižnica