obrázok

Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Dátum: 18. 01. 2022
Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe patrí k najvýznamnejším projektom našej knižnice.
Hlavným cieľom festivalu je sprostredkovať rodinám osobné stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok či zvýšenie záujmu o čítanie a počúvanie rozhlasových rozprávok. Zámerom XII. ročníka festivalu je motivovať deti a podporiť ich pozitívny vzťah k čítaniu, posilniť ich čitateľskú gramotnosť a čitateľské hnutie a zároveň zaujímavou a atraktívnou formou rozšíriť ich vedomosti z literárnej výchovy nadobudnuté v škole. Jeho prínosom je rozšírenie literárneho vzdelania a kultúrneho povedomia detí, zatraktívnenie čítania prostredníctvom multižánrových aktivít. Festival je určený rodinám s deťmi, pedagógom základných a špeciálnych škôl z rôznych regiónov Slovenska, širokej verejnosti a turistom.

Hlavné festivalové aktivity XII. ročníka sa budú konať v dňoch od 17. mája do 20. mája 2022. Počas týchto dní sa uskutoční súťažná konfrontácia a prehliadka rozhlasových hier na motívy kníh domácich i zahraničných autorov z produkcie Slovenského rozhlasu. Súčasťou festivalu bude okrem predstavenia súťažných titulov, autorov, podujatí a sponzorov i slávnostné odovzdávanie cien. Náročnú úlohu budú mať detská i odborná porota, ktoré rozhodnú o tom, ktorý zo súťažných titulov získa cenu Zázračný oriešok. Autorom ceny XII. ročníka je významná slovenská ilustrátorka Adela Režná.
Už tradične sa bude udeľovať aj zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska za celoživotné dielo a prínos v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti. Zvláštna cenu Literárneho informačného centra – Cenu Márie Ďuríčkovej – bude aj v tomto ročníku udelená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.
Prezentácia rozhlasových rozprávok a sprievodné aktivity k výstavám budú pokračovať do konca augusta.

Festival prezentuje rozprávku v jej rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, dramatickej a animovanej prostredníctvom mnohých zaujímavých aktivít: besied so spisovateľmi, ilustrátormi, rozhlasovými tvorcami, hercami, prezentácií súťažných rozprávok, výstav slovenských a českých ilustrátorov, tvorivých dielní, divadelných dramatizácií, scénických čítaní a pod. Dôležitou súčasťou XII. ročníka festivalu sú aktivity venované 100. výročiu narodenia významnej slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej: medzinárodná výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, ZUŠ, ŠZŠ a školských klubov, výstava ocenených detských prác, výstava z tvorby Kláry Jarunkovej a jej sprievodné podujatia. Z celoslovenských aktivít projektu spomenieme poslucháčsku súťaž, ktorej sa zúčastňujú deti z celého Slovenska.

Hlavnými organizátormi festivalu sú Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, RTVS. Spoluorganizátormi sú Literárne informačné centrum, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Vysoká škola múzických umení, Vysoká škola výtvarných umení, Škola umeleckého priemyslu J. Vydru, České centrum v Bratislave. Spoluorganizátormi festivalových aktivít na území mesta sú už tradične Dom umenia, Mestské kultúrne stredisko, Elektrárňa, kúpele a rôzne podnikateľské subjekty.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Realizuje sa tiež s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica