obrázok

Poď z ulice do knižnice VII.

Dátum: 14. 02. 2022
Čítanie je zručnosť dôležitá pre dosiahnutie úspechu vo všetkých oblastiach štúdia a úrovniach vzdelávania, nedostatočná čitateľská gramotnosť znižuje kvalitu vzdelania i úspechu v zamestnaní. Pretrvávajúce obdobie koronakrízy negatívne ovplyvňuje vzdelávanie detí a mládeže a v súvislosti s tým aj čitateľskú gramotnosť.

Z týchto dôvodov sa v siedmom ročníku projektu Poď z ulice do knižnice zameriame na rozvoj čitateľských schopností u detí a mládeže. Cieľom projektu je u detí vzbudiť a podporiť záujem o čítanie a rozvoj literárnej gramotnosti. Chceme znížiť dôsledky koronakrízy, ktorá negatívne ovplyvnila vzdelávanie detí, umožniť rozvoj ich kreativity a obrazotvornosti, podporiť potrebu čítania a ukázať (starým) rodičom, ako pracovať s knihou už od útleho veku. Zároveň chceme plniť sociálnu funkciu a získať nových čitateľov.

Do literárneho diania zapojíme deti rôznych vekových kategórií a prostredí. Pre deti MŠ pripravíme interaktívne dramatizácie, výstavu, kreatívne dielne. Školákom, ktorí nenavštevujú šk. kluby a krúžky, ponúkneme podujatia zamerané na zmysluplné trávenie voľného času v knižnici. Pre deti zo soc. slabých rodín pripravíme letné čitateľské tábory (integrovaný a kreatívny) zamerané na lit.-dramatickú a zábavno-náučnú výchovu. Pre deti, ktoré obľubujú čítanie vytvoríme čit. klub, ktorý ich v čítaní podporí. Rozvoj kompetencií pedagógov MŠ podporíme na seminári o práci s knihou a ilustráciou. Na interaktívnych vzdelávacích workshopoch z cyklu Učíme sa čítať knihy povzbudíme rodičov k návštevám knižnice, správnemu pracovaniu s knihami pre deti.
Knihy predstavíme v rôznych podobách (zážitkové a inscenované čítania, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy, besedy, výstavy, workshopy pre rodičov), to sú aktivity, ktoré formujú postoj detí k životu, umožnia im budovať svoje estetické cítenie, podporia ich intelektuálny rozvoj – tvorivosť, predstavivosť, kritické a morálne myslenie. Projekt trvá od februára do decembra 2022, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica