obrázok

Tvary, materiály a farby v bábkovom divadle

Dátum: 27. 10. 2021 Autor: Katarína Klusová
Bábkové divadlo je vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby, rozvíja kreativitu a fantáziu detí. S divadelnými bábkami si deti môžu zahrať divadelné predstavenia, ktoré už poznajú, alebo si môžu vymyslieť nové príbehy. Častokrát sú sprostredkovateľom príbehov plných fantázie rodičia, či starí rodičia. Zaujímavú informačnú hodinu plnú divadelných bábok pripravila Mestská knižnica mesta Piešťany pre seniorov vo štvrtok 21. októbra o 15.30 h. Účastníci podujatia si mohli prezrieť výstavu bábok, scénických objektov, ilustrácií a drôtených sôch scénografiek Martiny Fintorovej a Martiny Piatkovej. Podujatie, ktoré bolo sprievodným podujatím výstavy Adventura, sa konalo v spolupráci s PIWC.
Newsletter
Detská knižnica