obrázok

Anderle Vojtech (1916 - 2008)

Narodený
23. 11. 1916, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
05. 05. 2008, Trnava

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Propagátor histórie Piešťan, zakladateľ automotoklubu a prehliadky historických vozidiel Zlaté stuhy Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 6.)

Životopis
Dôverný znalec a propagátor mesta a jeho histórie. Od detstva sa zaujímal o mesto a kúpele. Bol zakladajúcim členom plaveckého klubu a automotoklubu, ktorého aktívnym členom bol až takmer do konca svojho života. Zúčastňoval sa ako člen súťaží starých automobilov, organizoval terénne motocyklové a automobilové súťaže a sám filmoval prvé motoristické preteky v Piešťanoch, z čoho vznikol cenný amatérsky dokumentárny film. V roku 1987 obnovil súťaž prehliadky historických vozidiel „Concours d´elegance. Vlastným úsilím sa pričinil o vybudovanie múzea automotoklubu v Piešťanoch. Roku 1996 vydal na vlastné náklady knižku s historickými pohľadnicami Piešťan. Celý svoj život propagoval Piešťany. Písal do regionálnych i celoštátnych periodík, spolupracoval s rozhlasom i televíziou pri výrobe programov o Piešťanoch. Roku 1998 vydal brožúrku História Automotoklubu v Piešťanoch (1948 - 1998). Cenná bola i jeho spolupráca s Balneologickým múzeom, ktorému daroval do zbierok viacero vzácnych predmetov. Držiteľ Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrna osobnosť roka (1996).

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica