obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 1999

Dátum: 01. 04. 1999 Autor: Mesto Piešťany

Ing. Margita Galová

Za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež a za vybudovanie Internetového strediska v mestskej knižnici, čím prispela k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany. Počas roka 1999 organizačne pripravila 75 podujatí pre deti MŠ, žiakov ZŠ, OŠ a SŠ. Finančné prostriedky na ich realizáciu získavala sponzorsky. Boli to hlavne besedy so spisovateľmi, ilustrátormi a vydavateľmi kníh, výstavy rôzneho druhu, tvorivé dielne, besedy s tematikou ochrany životného prostredia a protidrogovej prevencie, krsty kníh, čitateľské a výtvarné súťaže, divadelné stretnutia. Veľkou mierou sa podieľala na vybudovaní Internetového strediska za sponzorské príspevky.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica