obrázok

Velikáni Slovenska

Dátum: 02. 08. 2021
So zámerom pripomenúť si významné osobnosti Slovenska, ktoré ovplyvnili chod našich dejín, Pavla Országha Hviezdoslava a Milana Rastislava Štefánika, realizuje knižnica od mája do novembra 2021 projekt s názvom Velikáni Slovenska.

Prostredníctvom aktivít projektu nadväzujeme na učebné osnovy a obohacujeme vyučovanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ, detským i dospelým návštevníkom sprostredkujeme nové poznatky o významných osobnostiach našej krajiny. Zároveň vytvárame priestor na pozitívne trávenie voľného času pre rodiny s deťmi a inšpirujeme ich k návšteve lokalít súvisiacich s týmito osobnosťami (Trnavský kraj).

Ministerstvo kultúry vyhlásilo v roku 2021 ako svoju prioritu oslavu významnej osobnosti slovenskej literatúry a kultúry Pavla Országha Hviezdoslava (100. výročie úmrtia). Naša knižnica si uvedomuje obrovský prínos tohto velikána v oblasti poézie a drámy. Veď kto by nepoznal Hájnikovu ženu, Krvavé sonety alebo Eža Vlkolinského. Vďaka jeho prekladateľskej činnosti si mohli ľudia na začiatku 20. storočia prečítať Shakespeara alebo Goetheho v slovenčine.
Do osláv jeho výročia sa zapájame putovnou výstavou o literárnom odkaze spisovateľa, prekladateľa a dramatika P. O. Hviezdoslava. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Oravským múzeom.

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika sme si počas pôsobenia knižnice pripomenuli už niekoľkými projektami. V oslavách jeho osobnosti budeme vďaka tomuto projektu pokračovať prostredníctvom výstavy, ktorá reflektuje divadelné inscenácie profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú z jeho života a diela.

Súčasťou výstav budú sprievodné podujatia – scénické čítania, komponované literárne programy, prezentácie kníh a komiksového spracovania príbehu, besedy, tvorivé dielne, online podujatia, komentované prehliadky, recitačné pásma študentov, ale i profesionálnych hercov, umelcov.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Newsletter
Detská knižnica