obrázok

PIKTO12

Dátum: 25. 11. 2012 Autor: Katarína Nemcová

Kniha ako vizuálny celok

Historicky prvý ročník celoslovenskej konferencie ilustrátorov Pikto 12 s podtitulom Kniha ako vizuálny celok sa konal v Mestskej knižnici mesta Piešťany v dňoch 19. – 20. októbra 2012. Organizovala ju Asociácia ilustrátorov, záštitu nad ňou prebral primátor Piešťan Remo Cicutto a podporilo ju Ministerstvo kultúry SR. Prizvaných bolo 9 prednášajúcich lektorov – Juraj Horváth, Zuzana Šerešeňová, Palo Bálik, Daniela Olejníková, Boris Meluš, Martin Pecina, Ľubo Paľo, Vlado Michal a Tomáš Klepoch. Počas dvoch dní na konferencii odzneli prednášky, ktoré boli prínosné, vtipné i poučné a mnohé z nich strhli zúčastnených k horlivej diskusii. Hlavným cieľom stretnutia bolo prostredníctvom neformálnych diskusií a názorovej konfrontácie aktérov knižnej tvorby pozitívne ovplyvniť vizuálnu kvalitu súčasnej literatúry a ako bonus zlepšiť vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených.
Konferenciu otvoril moderátor Ďuro Raýman, ktorý privítal na pódiu riaditeľku Mestskej knižnice mesta Piešťany Margitu Galovú a primátora Piešťan Rema Cicutta. Podujatie pokračovalo príhovorom zakladateľa ASILu Miloša Koptáka a jeho súčasného riaditeľa Jula Nagya. Potom už priestor patril vystúpeniam jednotlivých prednášajúcich, ktorí prispeli názorovo bohatými prednáškami.

Prvým lektorom, ktorý na PIKTO12 prišiel s prednáškou: Dizajnéri sú #@$%*† / Všetko čo potrebujú ilustrátori vedieť o spolupráci s dizajnérmi, aby sa nezbláznili bol knižný grafik Palo Bálik. Účastníci si vypočuli, prečo je dobré, ak ilustrátor a grafik spolu komunikujú čo možno najviac, aké sú dôvody prečo grafik nevolá a nevolá, ako predísť tomu, aby pri ich spolupráci dochádzalo ku kolíziám, či ako sa vyhnúť nepríjemným prekvapeniam (obojstranne). Po Palovi Bálikovi sa na kraj pódia posadil ilustrátor, grafik a majiteľ vydavateľstva Baobab – Juraj Horváth s prednáškou: MOŽNOSTI TU JSOU... / Klišé o ilustrátorech, dizajnérech a vydavatelích... Už počas jeho rozprávania mnohí živo reagovali na jeho slová a keď sa po hodinke na jeho miesto posadila editorka vydavateľstva Slovart Zuzana Šeršeňová, vzduch v miestnosti ešte viac nabral na hustote. Prednáška niesla dlhší názov: Na koho myslíme, keď robíme detskú knižku / Na dieťa, ktoré si knižku alebo mu ju vyberú? Na rodičov, ktorí najmä pre menšie deti knihy vyberajú? Na členov porôt, ktorí oceňujú najkrajšie a najlepšie knihy? Na seba? Na vlastné spomienky z detstva? Tieto otázky Zuzany Šeršeňovej vytvorili jednu z vôbec najkontroverznejších prednášok na konferencií, nakoľko sa tu zišlo mnoho silných osobností s vyhraneným názorom (nielen) na spomenuté tézy.

Prvými rannými vtákmi, ktorí zahájili druhý deň konferencie, boli ilustrátorka Daniela Olejníková a grafický dizajnér Boris Meluš. V minulom roku spolu vytvorili vizuálnu stránku knihy Mahábhárata a tento kreatívny boj sa stal ústrednou témou ich prednášky s názvom: Mahábhárata aneb velký (dizajnérsky) boj / Pomaly, draho, lacno, rýchlo, dobre? Existuje rajská záhrada kde si spoločne láskyplne nažívajú autor, vydavateľ, ilustrátor, dizajnér a tlačiareň? Asi pre všetkých poslucháčov konferencie bolo prínosné počuť rozprávať ilustrátorku a dizajnéra knihy zároveň. Predsalen, namiešať guláš knižnej tvorby tak, aby z toho vyšla taká delikatesa, akou kniha Mahábhárata bezpochyby je, to chce kus talentu, umu, disciplíny, kompromisu, trpezlivosti, ústupkov, ale aj kusisko šťastia, osvieteného vydavateľa a tlačiara, ktorý na požiadavku tlače z priamych farieb povie: „Jo, to bude hezký!“

Na prednášku Daniely a Borisa nadviazal vydavateľ z Artfora, Vladimír Michal (ktorý patrí do kategórie spomínaných osvietených vydavateľov). Prednáška O vydavateľských túžbach a mantineloch života. / Alebo o snoch a realite pri vydávaní knih. Alebo o boji medzi tým čo chcem a čo musím. Ale aj o tímovosti a dôvere pri vydávaní kníh výborne nadviazala na myšlienky, ktoré boli povedané pred ňou. Najmä pre ilustrátorov a knižných grafikov bolo prínosom vidieť na vlastné oči vydavateľovu rozpočtovú tabuľku – bájny Holečkov excel, na ktorom nám Vlado Michal predviedol, čo mu robí vrásky, a naopak, čo ho teší. Skvelým doplnením boli knihy, ktoré priniesol ukázať poslucháčom na porovnanie. Bolo evidentné, že produkcia Artfora patrí medzi to najlepšie, čo v česko slovenskom knižnom prostredí máme. A že Vlado Michal hovorí pravdu, ak tvrdí, že je dôležité, aby tvorcovia knihy mali k textu srdcový vzťah.

POVEDALI O PIKTE 12:

„Piktom sme pootočili kohútikom, takže aj keď ešte stále netečie, kvapká trochu viac.“
Ďuro Balogh, ilustrátor

„Väčšina vydavateľov žije stále v 90. – tych rokoch a neuvedomujú si, že vizuálna stránka kníh nie je len na parádu.“
Boris Meluš, knižný grafik a typograf.

„Začínali sme s naozaj s malou dušičkou. Ako amatérski organizátori sme boli s amíbiciami veľmi opatrní a tešili sme sa z každého malého úspechu. To, že konferenica dopadne tak dobre, sme naozaj nečakali. Veríme, že pre mnohých budú tieto príjemne a užitočne strávené dni prínosom v ich každodennom „boji“ o lepšie a kvalitnejšie knihy.
Mária Nerádová, ilustrátorka

Newsletter
Detská knižnica