obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry 1994

Dátum: 01. 04. 1994 Autor: Mesto Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany

Dlhodobý projekt „Ja som dobrý remeselník“ presiahol rámec bežnej činnosti knižníc a bol
koncepčne vypracovaný na vysokej odbornej úrovni. Počas výstavy, trvajúcej od 14. 12.1994
do 14. 02. 1995 sa okrem iných sprievodných akcií uskutočnili desiatky tvorivých dielní pod
vedením výtvarníkov, remeselníkov, majstrov ľudovo umeleckej tvorby. Projekt ďalej
podporil tvorivé myslenie, zručnosť detí a záujem o staré ľudové tradície. Výstavu navštívilo
cca 5 tisíc osôb.

Súvisiace osobnosti

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica