obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2004

Dátum: 01. 04. 2004 Autor: Mesto Piešťany

Alexander Urminský

Dlhoročný zberateľ historických pohľadníc, numizmatik a filatelista, ktorý výrazne prispel k propagácii mesta a rozvoju mestskej kultúry. Od roku 1963 žije v Piešťanoch. Venuje sa filatelii, numizmatike a 25 rokov zbiera historické pohľadnice Piešťan a mlynov na Slovensku. Mesto Piešťany i jeho históriu týmito svojimi záujmami propagoval na mnohých výstavách napr.: na výstave v Brne roku 2000 získal veľkú striebornú medailu. Na medzinárodnej výstave filatelistov Slovensko 2002 získal veľkú striebornú medailu. Na výstave Nitrafila 2003 získal zlatú medailu za svoj tzv. exponát Mlyny. V roku 2000 inicioval vydanie tzv. pátracej pohľadnice s obrazom A. Muchu, ktorý ukradli z hotela Thermia Palace v Piešťanoch. Inicioval a zabezpečoval (po námetovej stránke a stránke vybavenia a presadenia motívu)
vydanie známky Piešťany v roku 2001 a prípravu výstavy výtvarníka Fera Horniaka spojenej so slávnostnou prezentáciou tejto známky. Inicioval vydanie a podieľal sa na príprave vydania
štyroch kalendárov Piešťan na historických pohľadniciach (na roky 1998, 2000, 2001 a 2003), ktorých textové časti boli aj v cudzích jazykoch, a prispel tak k propagácií mesta Piešťany
a jeho histórie. V roku 2003 poskytol obrazové podklady pri príprave vydania reprezentačnej
populárno- náučnej publikácie Piešťany, ktorú vydalo vydavateľstvo Pallas v Piešťanoch. Publikácia získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska roku 2003.Podieľal sa na zorganizovaní návštevy ruského astronauta Gorbatka v Piešťanoch v roku 2003 a prispel tak
k propagácií nášho mesta. Podieľal sa na príprave medaily k výročiu piešťanského Ružového mlyna a na dočasnom umiestnení súsošia autorky Ľudmily Cvengrošovej „Sv. Cyril a Metod“ na národnej kultúrnej pamiatke Ducové- Kostolec v r. 1991. V roku 2003 inicioval vydanie CD Piešťany na historických pohľadniciach (po textovej stránke v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku), na ktorom je prezentovaný výber 256 pohľadníc z jeho zbierky.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica