obrázok

Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice 2016

Dátum: 16. 06. 2017 Autor: Martina Lešková
Dňa 15. júna 2017 sa o 14.00 h uskutočnila v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany vernisáž Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice 2016. Výstavu slávnostne pred detským publikom otvorila kurátorka a vedúca Lidickej galérie, Ivona Kasalická. Tým sme nadviazali na výstavu z roku 2015, ktorá sa konala v priestoroch Piešťanského informačného centra.
Deti sa na vernisáži dozvedeli aj o histórii tejto unikátnej súťaže, ktorá siaha do roku 1967, a ktorá bola založená ako uctenie si pamiatky detských obetí z českej obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami, a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch. Aj napriek týmto smutným udalostiam výstava nepôsobí depresívne, ale naopak, je plná radosti a veselosti zo života.
Ide o najväčšiu a najstaršiu súťaž detského výtvarného prejavu na svete. Uvedený ročník sa konal na počesť 70. výročia vzniku organizácie UNESCO a jej najvýznamnejšej priority - rozvoj vzdelanosti každého človeka - preto bol zasvätený téme Škola? Vzdelávanie. Súťaže sa zúčastnili deti zo 77 krajín sveta, nielen z Českej a Slovenskej republiky, ale aj Indie, Číny, Iránu, Čile, Kanady, Maroka a iných.
Náš vzácny hosť, Ivona Kasalická, deťom predstavila tému najbližšieho ročníka súťaže, a to Voda (nad zlato) - voda nás lieči a baví, čím ich povzbudila k zapojeniu sa, pretože kto iný by sa mal zapojiť, ak nie deti z kúpeľného mesta a jeho okolia?
Otvorená výstava pozostáva zo 17 priestorových objektov a 103 detských kresieb a malieb vybraných ocenených prác 44. ročníka medzinárodnej súťaže, ktorej súčasťou sú aj dve práce piešťanských detí. Návštevníci ju mohli obdivovať vo vstupnej hale knižnice do 31. júla 2017.
O výstavu bol veľký záujem z radov našich návštevníkov, predovšetkým detských, ktorí navštevujú umelecké školy alebo výtvarné krúžky a workshopy. Zároveň ich to povzbudilo prihlásiť sa do ďalšieho ročníka, aby si porovnali svoje umenie s umením rovesníkov celého sveta.

Newsletter
Detská knižnica