obrázok

Martina Rötlingová - Beauty Army

Dátum: 13. 04. 2019 Autor: Katarína Klusová
V čase od 15. marca do 9. apríla 2019 sa v priestoroch Magna Gallery konala výstava Martina Rötlingová - Beauty Army. Jej autorka Martina Rötlingová sa narodila v Bojniciach, no od 4 rokov býva v Bratislave. Počas strednej školy študovala animovanú tvorbu na strednej škole v Petržalke, potom pokračovala v štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde navštevovala ateliér maľby, najprv u prof. Hodonského a na magisterskom stupni v ateliéri u prof. Balka. Po vysokej škole odišla do zahraničia, dva roky strávila v Prahe a jeden rok žila vo Francúzsku. Vo svojej tvorbe kontinuálne analyzuje a detailne skúma fenomén krásy. Prezentácia glorifikovaných portrétov ženských tvárí v magazínoch je pravidelne retušovaná za pomoci artificiálnych softvérov a v spoločnosti vedome vytvára nerealistické vizuálne štandardy. Autorka na výstave predstavuje novú sériu deformovaných ženských portrétov v takmer monochrómnej fotorealistickej olejomaľbe na prírodnom plátne. Formát predlohy úmyselne poškodzuje krčením, čím skúma neprirodzené idealizovanie vonkajšieho vzhľadu a tekutosť pojmu v súčasnom mediálnom kontexte. Zobrazeným fragmentom ženských tvárí autorka prisudzuje mená z antickej mytológie, ktorých pôvab v minulosti vyvolával vojnové konflikty. V antickej spoločnosti bola krása jednou z ústredných tém pri realizácií umeleckých diel a formovaní spoločnosti. Anonymné tváre bohýň vo svojich kolážovito pôsobiacich dielach sleduje ako primárny prvok v dnešnej sureálnej spoločnosti, ktorý formuje naše vnímanie okolia. Autorka analyzuje čiastočne povrchné postavenie krásy v pop-kultúrnom kontexte a deformáciou dotváraných „cover girls“ predkladá návštevníkom priestor na hlbšie zamyslenie sa nad chápaním zmyslu krásy. Ilúziu okolo krásy na výstave dopĺňa "armádou" make-upu, ktorá sa stala súčasťou našich každodenných životov. Skrášľovacie nástroje v jednom prípade predstavuje ako náboje do zbraní, pripravené na súboj, inokedy ako vyprázdnené obaly bez obsahu, ktoré opotrebovaním stratili svoju hodnotu a ich funkcia sa podobne ako užívanie pojmu krása vytratila.
Zdroj: kurátorka výstavy Nina Vidovencová.

Newsletter
Detská knižnica