obrázok

Martin Kellenberger

Dátum: 01. 05. 2019 Autor: Katarína Klusová
V rámci projektu Rok Milana Rastislava Štefánika mohli návštevníci Mestskej knižnice mesta Piešťany v termíne od 12. apríla do 31. mája 2019 vidieť výstavu pre deti Martin Kellenberger. Akademický maliar a skvelý ilustrátor Martin Kellenberger je absolventom štúdia na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, animovanému filmu a právom ho radia medzi najprestížnejších knižných ilustrátorov. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny a kultúrnu históriu ľudstva. Na výstave predstavil svoje ilustrácie k nádhernej knihe Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Knižka rozpráva príbehy o mladom Štefánikovi, ktoré až doteraz skrývali archívy a zápisníky jeho známych. Dozviete sa, že Štefánik chcel byť vynálezcom, spisovateľom, meteorológom, ale aj hvezdárom či organistom. Nikdy netúžil byť vojakom a už vôbec nie dôstojníkom. Napokon sa stal generálom . Miloval letectvo a ako vždy tvrdil, z lietadla je bližšie ku hviezdam. Sprievodným podujatím výstavy bola informačná hodina o M.R. Štefánikovi pod názvom Biela mohyla spojená s workshopom s lektorkou Dianou Ondrušovou. Ďalším sprievodným podujatím výstavy bola komentovaná prehliadka pod názvom Cez prekážky ku hviezdam spojená s tvorivým workshopom s lektorkou Katarínou Kosánovou. Deti si počas workshopu vyrobili papierové ďalekohľady, čím si pripomenuli veľkú záľubu M.R. Štefánika v astronómii.
Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, Mesto Piešťany a TTSK.
Newsletter
Detská knižnica