obrázok

Ing. Cicutto Remo (1962)

Narodený
20. 06. 1962, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Komunálny politik, primátor Piešťan (2002 – 2014), poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec zastupiteľstva TTSK, bývalý reprezentant Československa v jachtingu.

Životopis
Remo Cicutto sa narodil 20. júna 1962 v Piešťanoch. Jeho otec pochádza z rodu Cicuttovcov, talianskych stavbárov. V r. 1987 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor geodézia a kartografia. Najprv pracoval v štátnom podniku Geodézia Piešťany ako vedúci mapovania v Piešťanoch a v Trnave. V r. 1993 založil geodetickú kanceláriu Cicutto & Chrvala, s.r.o. V decembri 2002 zvíťazil v komunálnych voľbách na funkciu primátora mesta Piešťany. Túto funkciu vykonával tri volebné obdobia, až do roku 2014, čím sa stal najdlhšie úradujúcim primátorom v histórii mesta. Od roku 2005 je poslancom Trnavského samosprávneho kraja, od roku 2018 je opäť poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, je členom Čestného predsedníctva Slovenského paraolympijského výboru. Zastával viacero funkcií: člen Rady ÚVO (vymenovaný uznesením vlády SR č. 567 zo dňa 26.09.2013), člen Dozornej rady spoločnosti Letisko Piešťany. Je bývalým reprezentantom a viacnásobným majstrom ČSSR v jachtingu, ktorému sa dodnes rekreačne venuje.
Rumunský prezident Traian Basesco mu udelil Národný rad za zásluhy v hodnosti dôstojníka (2007)
Najvyššie vyznamenanie fínskeho mesta - Pamätná medaila mesta Heinola (2007)


Odkazy

Ocenenia
Národný rad za zásluhy - cena prezidenta Rumunska
Pamätná medaila mesta Heinola
Newsletter
Detská knižnica