Friedová Libuša (1925 - 2017)

Typ autority
Spisovateľka, scenáristka, autorka rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti, redaktorka

Životopis
Pracovala ako robotníčka, úradníčka, vychovávateľka, neskôr redaktorka a šéfredaktorka časopisu Zornička, či redaktorka v časopisoch Ohník, Včielka a Slniečko. Je autorkou mnohých rozhlasových hier pre deti. Z tvorby: Petrík a ružový skútrik, Mášenka a päť domácich škriatkov, Elenka a kominárik, Papierová lastovička, O bábkovom kráľovi a bábkovom šašovi, Každý lieta inakšie, Slávik, ktorý sa usmieval, O malej Evičke a slávnom Rexovi, Rozprávky s podkovičkami, Neobyčajný deň, Maľované čítanie, Rozprávky v dome, Rozprávky s podkovičkami, Rozprávky zo skrine, Babka a kocúrik Gíra, Magdalénka a škriatkovia, Kytička s Ružičkou. V roku 2007 jej bola udelená významná Cena Trojruže.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica