obrázok

Zázračný oriešok 2004

Dátum: 18. 05. 2004 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

„Kniha vnáša do života človeka harmóniu, zjemňuje mravy, rozvíja fantáziu", povedala spisovateľka Mária Ďuričková. Keď sme pred pár rokmi zakladali pri knižnici Detský literárny klub DEKLIK, netušili sme, že nám pod rukami vyrastú nielen čitatelia, ktorí sa spolu s nami každý týždeň vyberú do krajiny fantázie, ale časom sa z nich stanú i erudovaní členovia detskej poroty. Je zrejmé, že s literatúrou sa dá pracovať rôznym spôsobom, je len úlohou knižnice akú formu si vyberie, aby na stranu literatúry, písaného či hovoreného slova, zlákala dieťa presýtené médiami, hrami ale veľakrát nenasýtené prísloviami, prekáračkami, vyčítankami či rozprávkami našich starých materí. Pred pár rokmi sa nám v spolupráci so Slovenským rozhlasom v Bratislave podaril na naše pomery možno trochu „husársky kúsok", spolu s garantom Jánom Uličianskym sme si v Piešťanoch „vyčarovali" festival rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK, s podtitulom KNIHA V ROZHLASE — ROZHLAS V KNIHE. Kým prvý ročník festivalu bol venovaný večerníčkom, druhý rozhlasovým hrám, tretí vykúzlil z orieška dvanásť dramatizácií literárnych diel, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty v dvoch kategóriách — rozhlasové monologické rozprávky a rozhlasové rozprávkové hry. Ale pekne po poriadku.
V čase od 18. do 20. mája 2004 sa Mestská knižnica v Piešt'anoch stala opäť na niekoľko dní domovom rozhlasových rozprávok a ich tvorcov, a tak mohla spolu s nimi rozlúsknuť ten tohtoročný zázračný oriešok. Rozhlasový rozprávkový festival „odštartoval" v utorok 18. mája po 11.00 h Karnevalový sprievod piešťanských detí spolu s alegorickým sprievodom študentov VSMU Winterovou ulicou, v ktorého závere vystúpili Gabriela Rothmayerová, zástupkyňa šéfredaktora Rádia Devín, Ján Uličiansky, dramaturg festivalu, Eva Pobjecká, viceprimátorka mesta Piešťany a Daniel Hevier, spisovateľ'. Ak ste zmeškali sprievod, mohli ste navštíviť prezentačné stánky (nielen) vydavateľstiev kníh pre deti, ale aj zúčastniť sa jednej z niekoľkých tvorivých dielní, či stretnúť nefalšovaného ilustrátora Ľuba Paľa. Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutočnilo večer o 19.00 h v priestoroch Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s., kde mohli všetci návštevníci zhliadnuť i prezentáciu multimediálneho „festivalového" CD, krst nového rozprávkového CD Šípková Ruženka z produkcie vydavateľstva Slovenského rozhlasu Pyramída, počúvať rozprávanie hosťa večera, herečky Evy Krížikovej, a samozrejme stretnúť rozhlasových tvorcov — autorov, režisérov, dramaturgov, technických pracovníkov, zástupcov vydavateľstiev i členov odbornej a detskej poroty.
Nasledujúci festivalový deň, streda 19. mája, patril stretnutiam tvorcov rozhlasových rozprávok so svojimi poslucháčmi a vydavateľov so svojimi čitateľmi - deťmi. Na netradičných besedách, kde okrem zaujímavého rozprávania pozvaných hostí, bolo možné počuť aj rozhlasové rozprávky, ktoré boli konfrontované s tvorivými dramatizáciami detí podľa rovnakých literárnych predlôh. V Mestskej knižnici bolo možné stretnúť autorov rozhlasovej verzie Andersenovej Palculienky. Nemenej zaujímavé bolo aj stretnutie detí v priestoroch detského liečebného domu Zelený strom s tvorcami rozhlasovej rozprávky Nevedko a zástupcom vydavateľstva Sofa. Za deťmi do Vrbového prišli tvorcovia rozprávky 0 poštovom koníkovi, z cyklu Rozprávky s podkovičkami, spolu s autorkou knižnej i rozhlasovej predlohy Libušou Friedovou. Medzi prváčikov na IX. ZŠ v Piešťanoch zavítali Pyžamkáči a ich autorka i zástupkyňa vydavateľstva SPN - Mladé letá, s.r.o.
Keď v stredu popoludní dozneli posledné súťažné príspevky, jednotlivé poroty čakalo náročné rozhodovanie, rozdeľovanie zlatých orieškov. Výsledky hlasovaní boli zverejnené večer o 19.00 h, kedy sa za prítomnosti všetkých hostí festivalu uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien. V kategórii rozhlasových monologických rozprávok, ktoré vznikli na motívy knižných predlôh, udelila detská porota cenu večerníčkovej rozprávke Jána Uličianskeho Gróf Mentol Krištof, z cyklu Neznámi hrdinovia, odborná porota jednoznačne ocenila Pesničku o starom klokanovi Rudyarda Kiplinga. V kategórii rozhlasových rozprávkových hier, ktoré vznikli na motívy knižných predlôh, detskú porotu najviac zaujala dramatizácia rozprávky Boženy Nemcovej Babička, zatiaľ čo odborná porota pridelila cenu rozhlasovej hre na motívy známej rozprávky Hansa Christiana Andersena Palculienka. Ocenení boli nielen autori, ale aj režiséri, dramaturgovia, hudobní skladatelia, majstri zvuku, interpreti i vydavatelia knižných predlôh. Súčasťou podujatia bola i prezentácia s poetickým názvom Zlatá brána - spomienka na nedávno zosnulú spisovateľku Máriu Ďuríčkovú. Posledný festivalový deji patril v Mestskej knižnici vernisáži výstavy Krajina Akord spisovateľa a výtvarníka Daniela Hevera, ktorého projekt bol prezentovaný v prvý festivalový večer v Art Jazz Gallery. Deti piešťanských škôl mali možnosť zúčastniť sa záverečných odposluchov víťazných festivalových nahrávok alebo si pozrieť divadelné spracovanie Nevedka detí z Divadielka Točítko pri ZUŠ.
Ak ste to mali do Piešťan ďaleko, súťažné rozhlasové rozprávky zaznejú z éteru Slovenského rozhlasu počas letných prázdnin. Možno sa práve rozhlasová adaptácia stane pre Vás impulzom aby ste opäť siahli po knižnej predlohe. Možno rovnako ako my veríte v magickú silu rozprávok, či zázračné oriešky. Ak ste v nich nenašli ani šaty, ani poklad, možno v ňom nabudúce nájdete náš rozprávkový festival či poznanie, že dobro nielen v rozprávkach nad zlom víťazí!

Newsletter
Detská knižnica