obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2005

Dátum: 01. 04. 2005 Autor: Mesto Piešťany

Jozef Dodo Šošoka

Jazzovej umeleckej činnosti sa venuje viac ako 40 rokov. Patrí medzinajvýznamnejších sólistov bicích nástrojov a perkusií na Slovensku i vo svete. Je organizátorom medzinárodných projektov a spolupracuje s veľkým množstvom významných osobností jazzu. V roku 2005 zorganizoval 1. ročník medzinárodného jazzového festivalu s názvom Jazz Piešťany 2005, ktorý mal veľký úspech ako u domácich tak i zahraničných návštevníkov. Počas celého roka organizoval jazzové koncerty v Art Jazz Gallery. Vystupoval na mnohých domácich i zahraničných podujatiach. Mesto reprezentoval na Prezentačnom dni Piešťan v Bratislave a v rámci akcií partnertských miest v poľskom Ustroni. Je nositeľom americkej ceny Leo Danihelsa za hudbu. Slovenský hudobný fond mu udelil cenu za celoživotné dielo, propagáciu jazzu doma i v zahraničí a za vernosť jazzu. Cena sa udeľuje za realizáciu kultúrnych aktivít, ktoré výrazne prispeli k rozvoju a obohateniu mestskej kultúry a regiónu, šírenie dobrého mena mesta Piešťan doma i v zahraničí.
Newsletter
Detská knižnica