obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2009

Dátum: 01. 04. 2009 Autor: Mesto Piešťany

Eva Krause

Výtvarníčka, narodila sa 28. 09.1929 v Brne. V rokoch 1945 – 1949 študovala na Priemyselnej škole textilnej a na Škole umeleckého priemyslu v ateliéroch prof. Fr. Mallého a prof. Zdena Vencálka v Brne. Po skončení štúdií pôsobila ako samostatná výtvarníčka v Textilnej tvorbe v Brne, neskôr ako vedúca ateliéru. Bola pri zrode Československej tapisérie vo Výskumnom ústave vlnárskom v Brne, z ktorej vzišli známe Artprotisy. V roku 1958 sa prezentovala so svojou tvorbou na svetovej výstave EXPO v Bruseli o 12 rokov neskôr získala 1. miesto na svetovej súťaži textilných výtvarníkov Mostra nazionale dell´ombrello v talianskom Miláne. Od r. 1980 pracovala ako vedúca ateliéru v Bavlnárskych závodoch v Ružomberku. Venovala sa tiež pedagogickej činnosti na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku, na Ľudovej škole umenia v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Bratislave. Výstavné aktivity Evy Krause sa začali v r. 1951, pričom vystavovala vždy ako maliarka a súčasne aj ako textilná výtvarníčka. Z množstva autorských a kolektívnych výstav a súťaží sú pre autorku vzácne najmä svetové ocenenia za textilné návrhy, tapisérie a art protisy. Jej diela zdobia mnohé hotely a kúpeľné domy (Piešťany – Balnea Esplanade, Kongresová hala, Brusno, Turčianske Teplice), sobášne siene (Ľubica, Ružomberok, Poprad, Ľubovník, Štrba, Krásna Hôrka...), kultúrne domy, veľvyslanectvá. So svojimi art protismi je zastúpená napríklad v Design centre vo Viedni, v rôznych európskych galériách, v USA, či v Afrike. Zvlášť ju teší, že jeden jej art protis našiel uplatnenie aj v krásnom prostredí paláca
v Lichtenštajsku. Slovenská národná galéria vlastní z jej tvorby sériu dekoratívneho textilu zhotovenú technikou modrotlače. Pani Eva Krause má rada prírodu.
Veľmi často využíva príležitosť vychutnávať v nej farby leta či jesene. Pri svojej tvorbe je ovplyvnená nielen prírodou, ale i počúvaním skladieb majstrov v oblasti vážnej hudby,
uprednostňuje pestré farby, najmä červenú v kombinácii s čiernou. V súčasnosti realizuje farebné koláže. Jej nástrojom nie sú farby a štetce, ale stále vlna, hodváb, rúno a rôzne doplnky. Všetci priaznivci jej umeleckého diela a predovšetkým ona sama sú potešenítým, že tvorivé aktivity ju stále neopúšťajú. Pani Eva Krause žije v Piešťanoch od roku 1978.
Cena sa udeľuje za celoživotný osobný prínos vo výtvarnej oblasti a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica