obrázok

Piešťanské chodníčky 1

Dátum: 08. 10. 2007 Autor: Martina Marová
Mestská knižnica v Piešťanoch spolu s Piešťanským informačným centrom, odštartovala s príchodom leta svoj nový projekt Piešťanské chodníčky, ktorý sa realizoval vďaka grantovému programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f. Ide o projekt zábavného poznávania mesta Piešťany pre deti piešťanského regiónu, ale aj návštevníkov nášho mesta. Vo forme tematických vychádzok mali možnosť spoznať mesto Piešťany zo všetkých strán: navštíviť významné pamätihodnosti, umelecké diela a monumenty, prejsť sa parkami, obdivovať cudzokrajnú piešťanskú flóru, napiť sa z liečivých prameňov, spoznať kúpele, poučiť sa o významných osobnostiach, ktoré v tomto meste žili. Netradičné výpravy boli doplnené tvorivými aktivitami - kvízmi, výtvarnými dielňami i didaktickými hrami. Podujatí projektu sa zúčastnili desiatky detí i dospelých.. V júni kráčali Po stopách Ľudovíta Wintera, významnej osobnosti vo vývoji piešťanských kúpeľov. V júli na vodnej ploche SÍňava obdivovali Nielen čajky a labute a vybrali sa Za tajomstvami orchideí, aby obdivovali krehkú krásu tohto piešťanského botanického fenoménu. V auguste sa na vychádzke Barlolámač a tí druhí dozvedeli všetko o sochách, kamenných svedkoch tej ktorej piešťanskej epochy, stretli sa s piešťanskou rodáčkou, spisovateľkou Kvetou Daškovou a hľadali odpoveď na otázku Kam sa skryli piešťanskí literáti?, kráčali od fontány k fontáne, aby sa z poučného rozprávania podučili o ich význame, histórii, tvorcoch i o tom, Kto zráta kvapky fontán? V septembri na tematickej prechádzke Kúpele – voda i bahno putovanie za zaujímavosťami z minulosti i prítomnosti kúpeľov, v októbri spoznali domáce a cudzokrajné druhy dreviny rastúce v našich parkoch v rámci vychádzky V tieni stromov. Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť detí o našom meste, jeho histórii i súčasnosti, propagovať známe i menej známe pamätihodnosti mesta, predstaviť významné, často zabudnuté miesta i osobnosti.
Newsletter
Detská knižnica