obrázok

Základná umelecká škola

Adresa
Teplická, 50
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 762 15 35, 033 / 762 51 31
E-mail: zuspn@stonline.sk

Kultúrna pamiatka. Budova známa pod menom Sancta Maria bola kedysi ženským kláštorom. Jej vznik sa predpokladá v prvej štvrtine 20. storočia.

Rozpočtová organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovať odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravovať na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Môže pripravovať aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. Škola má tanečný, hudobný, dramatický a výtvarný odbor a jej žiaci vystupujú v kultúrnych programoch. Má tiež vlastné koncerty (tanečná a spevácka skupina Kolovrátok, folklórny súbor Striebornička, školský orchester, 2 dychovky, Piešťanský dixieland). Riaditeľ: Kamil Vavrinec.

Kľúčové slová
školy, umelecké školy, základné školy

Vyhľadaj usporiadané podujatia

Newsletter
Detská knižnica