obrázok

Mgr. Slaninka Vladimír

Typ autority
pedagóg na FTF VŠMU

Životopis
Absolvent Pedagogickej fakulty UK. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na VŠVU v Bratislave na Filmovej a televíznej fakulte v Ateliéri zvukovej skladby.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica