obrázok

Ludvík Bedřich (1953)

Typ autority
Spisovateľ, textár, scenárista, skladateľ, dramaturg, režisér

Životopis
Vyštudoval Strednú železničnú školu, neskôr pokračoval na VUT fakultnom strojnom v Brne. Školu však nedokončil a zamestnal sa vo filmovom štúdiu Barrandov. Nakoniec sa rozhodol pre štúdium scenáristiky a dramaturgie na pražskej FAMU. V roku 1990 mu režisér Petr Koliha ponúkol miesto v tvorivej skupine Českej televízie. Tu sa dramaturgicky podieľal na vytvorení niekoľkých desiatok inscenácií a niekoľkých filmov (Amerika, Výchova dívek v Čechách, Kytice – F.A. Brabec, Smradi). Režisérsky debutoval v roku 1994 dokumentárnym filmom Spolužáci. Nasledovali seriály Rozhlédni se, člověče (1998), Paměť stromů (2002), Zpět k pramenům (2005), Praha, město věží (2007), Kus dřeva ze stromu (2008) a dokumentárne filmy Světový unikát v Ruprechtově (2008), Film o filmu: Kozí příběh – pověsti staré Prahy (2008) a Film o filmu: Kozí příběh se sýrem (2012).

V roku 1996 mu vďaka podpore Literárneho fondu vyšla knižka Pohádky pro otce a matky (nové a rozšírené vydanie v roku 2012) a o štrnásť rokov neskôr, v roku 2010 vzniklo CD, ktoré obsahuje štyri rozprávky (oficiálne nahrávky Českého rozhlasu) a päť piesní.

Zdroj: http://bedrich.ludviku.cz
Zdroj: http://www.csfd.cz

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica