Bachova spoločnosť na Slovensku

Kategórie
agentúry

Adresa
Hospodárska, 13
Trnava
921 01


Tel.: 033 / 544 75 36
E-mail: office@bachsociety.sk

Šurin Stanislav
Tel.: 0905 269 971
E-mail: surin@slovanet.sk

Mocko Andrej
Tel.: 0905 433 532
E-mail: office@solamentenaturali.sk

Bachova spoločnosť na Slovensku vznikla v roku 1999 s cieľom podporovať koncertné a liturgické uvádzanie diel Johanna Sebastiana Bacha, ako aj duchovných skladieb iných významných skladateľov. Výrazne sa zapojila do organizovania Bachovho roku - Slovensko 2000. Spoločnosť organizuje semináre, workshopy a konferencie tematicky viazané na J. S. Bacha, cirkevnú hudbu a jej tvorcov a na problematiku organárstva (v roku 2000 zorganizovala s podporou programu PHARE prvú slovenskú organologickú konferenciu). Vo svojich aktivitách vyvíja činnosť na ochranu slovenských historických organov a iniciuje stavby nových, umelecky cenných organov na Slovensku. Je hlavným organizátorom medzinárodného organového festivalu Trnavské organové dni a iniciátorom letných organových koncertov v Piešťanoch. Spolupracuje s poprednými európskymi inštitúciami a špecialistami z oblasti cirkevnej hudby, organárstva a s kultúrnymi inštitútmi viacerých veľvyslanectiev na Slovensku.

Kľúčové slová
umelecké agentúry, kultúra, hudba, liturgická hudba
Newsletter
Detská knižnica