obrázok

Ing. Klausová Livia, CSc. (1943)

Narodený
Bratislava

Pôsobnosť
Praha, Bratislava

Typ autority
veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku (2013 - 2018)

Životopis
V roku 1966 vyštudovala obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Prahe, odbor zahraničný obchod. V tom roku tiež získala aj diplom na Université Internationale de Sciences Comparées v Luxemburgu. V roku 1969 študovala na Europe Institut v Amsterdame. Po krátkom pôsobení v PZO Centrotex sa stala odbornou, neskôr vedeckou pracovníčkou Ekonomického ústavu ČSAV, kde pracovala až do roku 1993. V Ekonomickom ústave ČSAV sa zaoberala predovšetkým problematikou medzinárodných financií a medzinárodných menových inštitúcií. Popri početnej publikačnej činnosti sa od roku 1990 zúčastňovala aj množstva medzinárodných konferencií venovaných transformácii českej ekonomiky či konferencií zameraných na financie a bankovníctvo. Po roku 1990 pracovala ako členka dozornej rady v České spořitelně a.s., v ČEZ a.s. a v ZVVZ a.s. Milevsko. V rokoch 1994 až 2000 pôsobila aj ako výkonná tajomníčka České společnosti ekonomické.
Od roku 2003 je riaditeľkou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.

Dňa 16. decembra 2013 sa Livia Klausová ujala funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Českej republiky v Slovenskej republike.
Mestskú knižnicu v Piešťanoch poctila svojou návštevou už viackrát a tiež prijala záštitu nad festivalom Zázračný oriešok.

Odkazy

Ocenenia
Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Newsletter
Detská knižnica